Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

readers or writers?

This world seems to be divided in two kinds of people.the readers and the writers.  and i am  one who doesnt care for neither.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου