Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

No particular reason: Αστυνομία (5)...6 Δεκέμβρη

No particular reason: Αστυνομία (5)...6 Δεκέμβρη: Για την καλύτερη λειτουργία της αστυνομίας και την επίτευξη των κρατικών στόχων ήταν απαραίτητη η στελέχωσή της από πρόθυμους εργαζόμενους...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου